• เปิดร้าน 3 ต.ค. 2557
  • ปรับปรุง 24 พ.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 604,413 คน
  • สินค้าทั้งหมด 58

หมวด: ภ.พ.01